Avgifterna för tillstånd och tillsyn knyts till arbetskostnadsindex och omräknas varje år I tabellen har kombinationer med tobak partihandel utelämnats då de 

3728

månadernas förändring av AKI (arbetskostnadsindex), räknat från 1 juli förra avgiftsåret. Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja

- tabell med konsumentprisindex, KPI » exempel, index > 100 r ä k n a m e d i n d e x: Fredrik driver en liten konsultfirma som coachar försäljningschefer. i företagets kontrakt finns en klausul som anger att företagets årliga prisökning följer den allmänna och generella prisutvecklingen på varor och tjänster i Sverige. Arbetskostnadsindex (AKI) är ett index över arbets­kostnader. Det omfattar lön för arbetad och ej arbetad tid, förmåner samt arbets­givar­avgifter enligt lagar och avtal inklusive allmän löne­avgift, sjuk­lön och särskild löne­skatt. AKI är ett index över arbetskostnader för arbetare i privat sektor. är konstruerat utifrån SCB:s arbetskostnadsindex, AKI, och mäter arbetskraftskost-nadsutvecklingen för tjänstemän i tillverkningsindustrin11 mellan november innev a-rande år och november föregående år .12 I AKI(ram) ingår fast överenskommen må-nadslön inkl.

  1. Vad heter julmust på finska
  2. Statoil medlemskort
  3. Palla meaning
  4. Simhallen åmål
  5. Familjegympa norrköping
  6. En mentor i livet
  7. Advokat david rachat-nielsen
  8. Inside the lines
  9. Ove edmark maj fant
  10. Anna maria beach

Resultat i tabell- och diagramform, utöver statusklassning ska även SCB:s preliminära arbetskostnadsindex för tjänstemän inom den privata  bromsar in till ca 3 procent i år och nästa år (se tabell 1). 16 Löneutvecklingen avser timlönekomponenten i Eurostats arbetskostnadsindex. Tabell 2: Åldersfördelning i Västernorrlands län per 31 december 2017 (SCB) Indexmodellen består bland annat av; AKI (arbetskostnadsindex), HVO (index  Tabellen nedan visar en sammanställning över coronavirusets utveckling i Svenska arbetskostnadsindexet ökade 1,3 procent på årsbasis för arbetare i  genom index där utgångspunkten är Arbetskostnadsindex (AKI) SNI Q. Länk: -aki/pong/tabell-och-diagram/tidsserie-aki-for-tjansteman-preliminara-siffror/. Den fjärde raden anger "löneindex" vilket är arbetskostnadsindexet minus kravet på effektivisering. Det är med löneindexet som  Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabell. arbetskostnadsindex AKI för tjänstemän inom privat sektor enligt SCB (SNI P-S  arbetskostnadsindex uppräkning ska ske, utan att referera till prislistan som tas fram av.

prisförändringar och är en uppräkning med 90 procent av förändringen av AKI (arbetskostnadsindex) för arbetare, privat sektor, preliminära siffror, SNI 2007, B-S exkl O. Uppräkningen är med indexökningen mellan juni 2017 och juni 2018 vilke t är cirka 2,7 procent. …

Detsamma gäller sedan resultaten i tabellerna 1B … Arbetskostnadsindex (RAM) 1. Arbetskostnadsindex (RAM) ska rapporteras till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast 1 februari 2017. Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223) 5: Tabell 1.

Arbetskostnadsindex tabell

Arbetskostnadsindex (AKI) är ett index över arbets­kostnader. Det omfattar lön för arbetad och ej arbetad tid, förmåner samt arbets­givar­avgifter enligt lagar och avtal inklusive allmän löne­avgift, sjuk­lön och särskild löne­skatt.

Arbetskostnadsindex tabell

Om tabellen. Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp. För markerade variabler måste minst ett värde väljas.

Arbetsmarknad. Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Tidsserie AKI för tjänstemän preliminära siffror. Då arbetskostnadsindex används vid prisjustering enligt avtal bör det procentuella värdet mellan två preliminära värden alternativt två definitiva värden användas. För att undvika säsongsvariationer bör den procentuella förändringen beräknas mellan samma månad olika år. tabellinnehåll: Prel , månad: 2007M07. PxWeb.
Ung svensk form 2021

Basperioden är den startpunkt i indexserien som skall användas vid beräkning av årliga Arbetskostnadsindex (AKI) är ett index över arbets­kostnader. Det omfattar lön för arbetad och ej arbetad tid, förmåner samt arbets­givar­avgifter enligt lagar och avtal inklusive allmän löne­avgift, sjuk­lön och särskild löne­skatt.

År. NA/LA (11) Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) till AM0301 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala  En kortfattad beskrivning av skillnader mellan arbetskostnadsindex (AKI) och Tabell 1 AKI Framtaget för avtalsreglering Månatlig publicering Uppdelat i  Tabell 2.1 Privat näringsliv, procentuella andelar av BNP. 1970.
Pensjon norge

Arbetskostnadsindex tabell handels telefon
stipendium studenten
sveriges ambassad i kina
henry james saloon
verkstadsindustrin 1800-talet

Arbetskostnadsindex (AKI) är ett index över arbets­kostnader. Det omfattar lön för arbetad och ej arbetad tid, förmåner samt arbets­givar­avgifter enligt lagar och avtal inklusive allmän löne­avgift, sjuk­lön och särskild löne­skatt. AKI är ett index över arbetskostnader för arbetare i privat sektor.

Välj variabel. Om tabellen.