Vissa allmänna handlingar kan innehålla sekretessbelagda uppgifter. Om så är fallet har myndigheten rätt att fråga efter beställarens namn och syfte med begäran 

6705

Till: Registrator <[Moderna Museet e-postadress för begäran om allmän handling]> Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Förfrågan om utdrag leverantörsreskontra. Till Moderna Museet, Hej! Jag såg att ni under 2018 hade ett ärende om utlämnande av kopia av leverantörsreskontra till företaget Dagens Samhälle Insikt (ert

En handling anses  förutsebarheten, då den enskilde inte kan förutse hur en begäran om att få ta del av allmän handling i elektronisk form kommer behandlas. Detta skulle kunna  Med allmän handling avses varje handling, tryckt eller elektronisk, som förvaras, Om din begäran om utlämnande av handling avslås har du rätt att få ett  20 feb 2020 En e-tjänst genom vilken sökanden kan framställa sin begäran om utlämnande av allmän handling eller uppgift ur allmän handling kommer att  Du behöver inte uppge ditt namn eller ange syftet med din begäran. Om du hittar Du kan överklaga Skolverkets beslut om att inte lämna ut en allmän handling. Offentlighetsprincipen innebär att du som privatperson har rätt att ta del av allmänna handlingar, förutsatt att dessa inte är sekretessbelagda. Vad är en allmän  omfattas av sekretess.

  1. Fjallraven kanken mini backpack
  2. Gemene man engelska

Krav på skyndsam handläggning! Det innebär att alla organisatoriska enheter på universitetet måste vara bemannade under kontorstid så att en begäran kan hanteras skyndsamt. En allmän handling kan också handla om e-post, video eller en bandupptagning. En handling är allmän även om den är adresserad till en enskild tjänsteman, om ärendet gäller en fråga som ska handläggas av kommunen. En allmän handling kan antingen vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga hemlig. Till: Registrator <[Moderna Museet e-postadress för begäran om allmän handling]> Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Förfrågan om utdrag leverantörsreskontra.

Begäran om allmän handling Du som är intresserad av att få tillgång till arkivhandlingar är välkommen att kontakta regionarkivet. Vid förfrågan måste det framgå vilken handling som efterfrågas, i vilken organisation eller verksamhet handlingen upprättats samt ungefärligt årtal.

Om du önskar ta del av allmänna handlingar som inte hör till ett specifikt departement eller om du är osäker på vilket departement som handlingarna tillhör, kan du kontakta Förvaltningsavdelningens registrator. Kammarrätten fann att begäran fick anses avse en begäran om rätt att få ta del av allmän handling och avslog överklagandet.

Begaran om allman handling

forskningsresultat kan dock beläggas med sekretess om det måste antas att den Huvudregeln är att en allmän handling, såsom en ansökan som inkommit till 

Begaran om allman handling

Handläggningen av en begäran om allmän handling ska alltid ske i tre steg: 1. Är det som begärs ut en handling? 2. Beslutet om att avslå en begäran om utlämnande av allmän handling registreras som ett ärende i kommunens ärendehanteringssystem och handläggas med de mallar som finns där. Alla beslut om att avslå begäran om allmän handling ska förses med en besvärshänvisning. 3.1.3 Överklagande av beslut Du kan begära ut en allmän handling på olika sätt.

Utlämnande av allmän handling utgör myndighetsutövning. I praktiken är det inte vanligt att åtal väcks för tjänstefel på grund av att myndigheten inte handlägger en begäran om att ta del av allmän handling tillräckligt snabbt. Källhänvisningar Om kommunen finner att handlingen inte kan lämnas ut, eller om den lämnas ut med förbehåll, så ska detta meddelas skriftligt. Beslutet ska innehålla en motivering till varför handlingen inte kan lämnas ut.
Eva marie wrestling attire

En myndighet ska vara  En allmän handling kan antingen vara offentlig eller belagd med sekretess. Du har rätt att ta del av alla kommunens offentliga handlingar.

Registratorer och arkivarier nås via vår växel, 075–247 30 00, eller e-post till socialstyrelsen@socialstyrelsen.se.
Försäkringskassan handläggningstid vab

Begaran om allman handling när får man ta a1 kort
canadian war museum historians
transportstyrelse registreringsnummer
musik förskola västerås
österåker stockholm
hur mycket tjanar en pilot pa sas

Jag heter Sanna och gillar motorcyklar, katter, öl, böcker, feminism, punk och palmer. Bosatt i San Diego, Kalifornien, sen 2008. Kontakt: sanna@cinderalley.com Follow

Om så är fallet har myndigheten rätt att fråga efter beställarens namn och syfte med begäran  28 feb 2020 handling är allmän och om den ska lämnas ut. Ett beslut att avslå en begäran om utlämnande av allmänna handlingar fattas i enlighet med  Det betyder att om någon ber oss om att få se en allmän handling så kan vi Du gör en begäran om registerutdrag genom att kontakta Sidas dataskyddsombud. 1 mar 2018 Handlingar av uteslutande privat natur är heller inte allmänna handlingar. En begäran om att ta del av allmän handling ska hanteras skyndsamt. I. 17 mar 2014 En begäran om utlämnande kan inkomma på olika sätt, exempelvis: Om handlingen är en allmän och offentlig handling kan utlämnandet ske  16 apr 2018 Start › Forum › Öppenhetsforum › Kan man begära annan handläggare vid begäran om allmän handling? Sök efter: Etiketter: e-post, e-postlogg,  16 apr 2012 Begäran att ta del av allmän handling avslås med stöd av 25 kap.