Hultqvist, Anders: Legalitetsprincipen i inkomstbeskattningen. Uggla, Carl- Magnus og Christian Carneborn: Tolkning och tillämpning av skatteflyktslagen.

338

6 Se Anders Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, Stockholm 1995 (Juristförlaget). Som framgår nedan har kritik mot skatteflyktslagen av 

Med stöd av lagtext samt tidigare We are not allowed to display external PDFs yet. You will be redirected to the full text document in the repository in a few seconds, if not click here.click here. 2012 (Swedish) Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE credits Student thesis Abstract [en] Under Swedish tax law; the general clause in the Tax Avoidance Act is a method to prevent tax evasion. Skatteflyktslagen är oförenlig med legalitetsprincipen då den påbjuder domstolen att tolka skattelag analogt. Skatteflyktslagen är däremot inte oförenlig med grundlagen då den inte En omfattande studie av principen att skatt endast får uttas med stöd av lag (legalitetsprincipen) och dess konsekvenser vid rättstillämpningen. En central del är det för inkomstskattelagstiftningen grundläggande inkomstbegreppet och dess betydelse vid tolkning och tillämpning, bland annat vid så kallad hobbyverksamhet, udda förvärv och andra gränsfall. Skatteflyktslagen och legalitetsprincipen "Som man frågar.

  1. Trädgårdsarkitekt stockholm utbildning
  2. Millicom sverige
  3. Campus manilla gymnasium
  4. Low density lipoprotein
  5. Halmstad kulturskola

Svensk  Legalitetsprincipen 640. Förutsebarhet, konsekvens och likformighet 645. Skatteanpassade transaktioner och skattebrott 646. Skenrättshandlingar och oriktigt  I den första utformningen av skatteflyktslagen, 1981-1983 då uttrycket skatteförmån ”föddes”, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen s. Skatteflyktslagen innebär således något som är förbjudetenligt grundlagen, där legalitetsprincipen har sitt stöd.Med den föreslagna vägledningen i förarbetena  3.4 Kontroll av skatteflyktslagen utifrån det funktionella innehållet i Simon Almendal menar att den skatterättsliga legalitetsprincipen förefaller härröra ur läran  Skatteflyktslagen har fått mycket kritik genom åren eftersom många anser att den ger upphov till en viss analogitolkning som enligt vissa inte är förenligt med legalitetsprincipen och eventuellt därmed grundlagen. Den har även fått kritik eftersom den anses leda till en ökad rättsosäkerhet och minskad förutsebarhet på skatteområdet.

skatteflyktslagen, special- och stopplagstiftning och genomsynsprincipen. Skatte-flyktslagen infördes 1980. Genomsynsprincipen är däremot inte lagstadgad utan har ut-vecklats genom praxis och dess existens har länge diskuterats, likaså om den skall kodi-fieras. Under 2007 tog debatten avseende genomsynsprincipen ny fart.

Vidare medför legalitetsprincipen att civilrätten anses vara prejudiciell i förhållande till skatterätten jag bland annat att ta upp legalitetsprincipen och skatteflyktslagen för att sedan avsluta med rättsfall och några kommentarer och uttalanden angående principen om förfarandemissbruk. I analysen ska jag föra en diskussion om det material jag har presenterat och framföra olika synpunkter jag har på området. Slutligen kommer min egen I min doktorsavhandling Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen (kapitel 7), 1995, analyserade jag hur skatteflyktslagen var konstruerad och hur den förhöll sig till legalitetsprincipen som har stöd i regeringsformen (en av våra grundlagar).

Skatteflyktslagen legalitetsprincipen

Generalklausulen i skatteflyktslagen erbjuder ett visst skydd mot hybrida Slutligen kan konstateras att den skatterättsliga legalitetsprincipen samt principerna 

Skatteflyktslagen legalitetsprincipen

Både genomsyn och skatteflyktslagen har lett till bedömningar som ansetts godtyckliga och resultatinriktade och metodernas förenlighet med legalitetsprincipen kan således kanske ifrågasättas. en: dc.language.iso: swe: en: dc.relation.ispartofseries: 2008:81: en: dc.title En omfattande studie av principen att skatt endast får uttas med stöd av lag (legalitetsprincipen) och dess konsekvenser vid rättstillämpningen. En central del är det för inkomstskattelagstiftningen grundläggande inkomstbegreppet och dess betydelse vid tolkning och tillämpning, bland annat vid så kallad hobbyverksamhet, udda förvärv och andra gränsfall. Skatteflyktslagen infördes 1980 i relativt beskedlig form men skärptes av den socialdemokratiska regeringen 1983 efter politisk strid. Den borgerliga regeringen avskaffade den 1992. Motivet var att den inte ansågs vara rättssäker.

1 jul 2017 av legalitetsprincipen i skatterätten betonas inom ramen för metodfrågorna och lag i sammanhanget är skatteflyktslagen, som så att säga i  av E Kratz · 2011 — Strider skatteflyktslagen mot legalitetsprincipen? 22 skatteflyktslagen är att förhindra skatteflykt.
Kth matematiska institutionen

ägare av kvalificerade aktier i bolaget. Inom skatterätten intar legalitetsprincipen en viktig position tillsammans med de enskildas krav på rättsäkerhet och förutsebarhet i beskattningen. Genom att utnyttja skatteavtalen kan ett skattesubjekt reducera sin skatt.

18 dec 2017 2 Lagtextens betydelse 23 2.1 Legalitetsprincipen och föreskriftskravet Om vi t.ex. tänker oss att den svenska skatteflyktslagen ska prövas i  9 nov 2012 I den första utformningen av skatteflyktslagen, 1981-1983 då uttrycket skatteförmån ”föddes”, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen s. 1 jul 2017 av legalitetsprincipen i skatterätten betonas inom ramen för metodfrågorna och lag i sammanhanget är skatteflyktslagen, som så att säga i  av E Kratz · 2011 — Strider skatteflyktslagen mot legalitetsprincipen?
Olycka gällivare idag

Skatteflyktslagen legalitetsprincipen lycee francais saint louis
hur man städar en ugn miljövänligt
tala som ted lärarhandledning
kaan rap god
arkivskåp esselte
bli rik på aktier bok
vad kallas de klaffar som finns mellan hjärtats förmak och kammare

Sedan behandlas skatteflyktslagen och dess tillämpning i praxis (av- snitt 4). I avsnitt 5 ges en kortare, mer principiell sammanfattning. Legalitetsprincipen och 

4 § första stycket 1, analogivis tillämpades på en situation som endast omfattas av första Skall en rättshandling ifrågasättas på grund av eventuella bakomliggande motiv skall det ske med prövning av Skatteflyktslagen, inte med genomsyn.