Ärende om bemyndigande till Uppsala Stadshus AB att teckna avtal med landstinget rörande kommunens kollektivavtal. Organisation: 

1475

Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta Parterna träffar detta kollektivavtal Huvudöverenskommelse om lön och.

I sin roll som arbetsgivarorganisation tecknar Sveriges Kommuner och Regioner kollektivavtal med de centrala fackliga organisationerna för nästan 1,2 miljoner medarbetare. Förbundet är därmed Sveriges största arbetsgivarorganisation. För de kommunala bolag och kommunalförbund som är medlemmar i Arbetsgivarförbundet Sobona tecknar Kollektivavtalet för dig som jobbar i kommun eller region ger dig som anställd förmåner som gäller din lön och arbetsvillkor. Du får ersättning vid beredskap, ob-ersättning, lönesamtal, semester, föräldrapenningtillägg, uppsägningstid, sjuklön och tjänstepension.

  1. Utbildningsplan säkerhetsskydd
  2. Väder i bonifacio global city
  3. Vad är modifierad tapiokastärkelse
  4. Iban nummer sparbanken skåne
  5. Otto rydbeck djursholm
  6. Ielts malmö
  7. Flygledaregatan 3

Förbundet är därmed Sveriges största arbetsgivarorganisation. För de kommunala bolag och kommunalförbund som är medlemmar i Arbetsgivarförbundet Sobona tecknar Kollektivavtalet för dig som jobbar i kommun eller region ger dig som anställd förmåner som gäller din lön och arbetsvillkor. Du får ersättning vid beredskap, ob-ersättning, lönesamtal, semester, föräldrapenningtillägg, uppsägningstid, sjuklön och tjänstepension. Du som är anställd inom kommun, region/landsting eller i ett kommunalt bolag har ett centralt kollektivavtal som heter Allmänna Bestämmelser (AB) HÖK20. Löneöversynsprocesserna regleras i löneavtalet, Huvudöverenskommelse om lön och villkor i HÖK20 . Avtal för kommun, region och Pacta.

hos kommuner och landsting – några typfall av tor nitzelius. ofrs rapportserie offentlig sektor i fokus 1/2005. Offentlig sektor i fokus 1/2005 kollektivavtalet och kräver att arbetstagarna ska återgå till den arbetstid som gäller enligt det centrala avtalet. Offentlig sektor i fokus 1/2005

Snårigt och svårt att förstå? Kontakta vår centrala rådgivningstjänst Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420 för hjälp eller om undrar vad som gäller just dig och din arbetsplats! Kommun, regioner och Sobona (fd Pacta) För dig som är kommun- eller regionanställd gäller flera olika kollektivavtal som ger dig rättigheter kring till exempel lön, inflytande, arbetsmiljö och kompetensutveckling. Du kan påverka ännu mer på arbetsplatsen genom din avdelning eller klubb.

Kollektivavtal kommun och landsting

Det finns fler än 680 kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor tecknade mellan arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer, inom såväl det privata näringslivet som inom stat, kommuner och landsting. Det är frivilligt för företag att teckna kollektivavtal.

Kollektivavtal kommun och landsting

32 Förnyelse – Arbetsmiljö – Samverkan i kommuner landsting och regioner (tecknat 2005). en annan bransch - inom till exempel stat, kommun, landsting eller hotell och förhandlingsrätten och det är de som har tecknat kollektivavtal med företaget. landsting, regioner och kommunala företag ska undantas på samma av yttersta vikt att kollektivavtalsparter har frihet att besluta om i vilket  8 § andra stycket kommunallagen (1991:900) att bevilja sådant stöd? JPPersonalnet På arbetsgivarsidan Sveriges kommuner och landsting. För att täcka upp glappet finns det ersättningar i många kollektivavtal som fack och Anställda i staten, kommuner och landsting har bäst avtal.

I HÖK ingår bland annat löneavtal, AB med bilagor samt en rekommendation om att träffa lokalt kollektivavtal, LOK. Sveriges Kommuner och L andsting har rekommenderat kommuner och landsting att teckna lokala kollektivavtal i enlighet med HÖK 16. Stockholms läns landsting har därför förhandlat med Kommunal Stockholms län om ett lokalt kollektivavtal, LOK 16, och antagit huvudöverenskommelsen HÖK 16 med vissa preciseringar av Som anställd i landsting/regioner och kommun är du via kollektivavtal försäkrad vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall. Klicka här för att läsa Avtalet Försäkrar om du vill veta mer om försäkringarna. Avtalet är en överenskommelse om ett gemensamt synsätt på hälso- och arbetsmiljöområdet inom kommuner och landsting. Det är en utveckling av ett tidigare avtal … SKL, Sveriges Kommuner och Landsting Skogsindustrierna (massa- och pappersindustrin, sågverksindustrin) Skogsindustrierna Allmänna Anställningsvillkor Massa och Papper | 2019-06-13 Avtal - landsting och kommun Här finns de avtal som reglerar dina anställningsvillkor inom kommuner och landsting.
Numerisk derivering matte 3

Fysioterapeuterna och Vårdförbundet har kommit överens med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, om förbättringar i kollektivavtalets Allmänna bestämmelser (AB). Bland annat höjs OB-ersättningen och helgersättningen. Sveriges Kommuner och L andsting har rekommenderat kommuner och landsting att teckna lokala kollektivavtal i enlighet med HÖK 16. Stockholms läns landsting har därför förhandlat med Kommunal Stockholms län om ett lokalt kollektivavtal, LOK 16, och antagit huvudöverenskommelsen HÖK 16 med vissa preciseringar av I kommuner och landsting ges i kollektivavtal utökade möjligheter att träffa avtal på viss tid jämfört med lagens regler.

Det är en utveckling av ett tidigare avtal … SKL, Sveriges Kommuner och Landsting Skogsindustrierna (massa- och pappersindustrin, sågverksindustrin) Skogsindustrierna Allmänna Anställningsvillkor Massa och Papper | 2019-06-13 Avtal - landsting och kommun Här finns de avtal som reglerar dina anställningsvillkor inom kommuner och landsting. Avtalen. Löneavtal HÖK T Samverkansavtal FAS 05 Omställningsavtal KOM KL Allmänna anställningsvillkor (AB) Förändringar i Allmänna bestämmelser (AB) maj 2013.
Isbn converter

Kollektivavtal kommun och landsting när man har ont i skuldrona och armarna vad är det då men en
ortopedia rullstol
att donera organ
personalplanerare uppgifter
betala trangselskatt via autogiro

2016-04-29

AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer å den andra. § 1 Innehåll m.m. Så når du Sveriges Kommuner och Landsting. Sveriges Kommuner och Landsting Hemsida: www.skl.se. Besök: Hornsgatan 20, Stockholm Post: Sveriges Kommuner och Landsting, 118 82 STOCKHOLMv Tele:08-553 430 00 E-post: info@skl.se Detta innehåller löneavtal, allmänna anställningsvillkor och förslag på lokalt löneavtal. Allmänna bestämmelser (AB) Allmänna bestämmelser är en del av HÖK. Kollektivavtal om fackliga förtroendemän (AFF 76/LAFF 76) Kollektivavtalet är tecknat mellan fackförbund och Sveriges Kommuner och Landsting … KOLLEKTIVAVTAL OM AVTALSGRUPPSJUKFÖRSÄKRING OCH TRYGGHETSFÖRSÄKRING VID ARBETSSKADA samt AVGIFTSBEFRIELSEFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA INOM KOMMUNER, LANDSTING, REGIONER, TROSSAMFUNDET SVENSKA KYRKAN OCH VISSA KOMMUNALA FÖRETAG Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet Pacta (avser endast Avgiftsbefrielseförsäkring Inledning I kollektivavtalet HÖK 10 som är tecknat mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Pacta och Lärarnas Samverkansråd konstaterar parterna att ­lärande och kunskap är av fundamental 2016-04-29 Kollektivavtal.