På Skärlagskolan arbetar vi språkutvecklande i alla ämnen. Vi arbetar med att utveckla elevernas läsförståelsestrategier på olika sätt. Vi läser och skriver olika texttyper (genrer) på ett strukturerat sätt. Vi har ett centralt placerat skolbibliotek som är tillgängligt för eleverna under hela skoldagen.

4844

Därefter gick vi en runda i klassrummet där alla fick berätta om något som de fyllt i på sin tankekarta. Allt detta var på svenska och för att få in lite engelska också använde vi sidan biography.com där det finns ganska enkel information om många olika kända personer (bland annat Steve).

Läs en valfri text! Det kan vara en artikel i en tidning eller i en tidskrift, en novell från en antologi, ett kapitel ur en lärobok, ett avsnitt ur en bok du har hemma, en bloggtext, fanfiction eller något annat du hittar på internet… 1. VANLIGT ÅTERKOMMANDE TEXTTYPER• Debattartikel• Essä• Krönika• Recension• Reportage• Tidningsartikel• Inlägg. 2. DEBATTARTIKEL• Argumenterande• Tes• Motiverar sina åsikter• Stilnivå: i grunden formell men anpassad efter sammanhanget• Exempel i texthäftet: Bert Karlsson Dagens ungdomar är lata och bortskämda! 3. I Språket på väg del 2 läser jag att urtyperna för texttyper är: berättande (skönlitteratur/berättande), beskrivande, argumenterande, informerande, utredande och förklarande (sakprosa).

  1. Utvecklat engelska
  2. Bodelning skilsmassa exempel
  3. Statoil medlemskort

I världen finns över en miljard människor med funktionsnedsättning. De tillhör ofta de allra fattigaste och mest utsatta. I vissa länder talar WHO om "förlorade generationer" på grund av skador som orsakats av undernäring och fattigdom. en ordsamling med alla ord som eleverna tränar. Olika texttyper Här får eleverna studera hur olika texter är upp-byggda. De får en struktur och språkliga tips som hjälper dem i skrivandet.

8 jan 2018 Del B: Texthäftet innehåller skönlitterära texter, sakprosatexter samt dikter och bilder, vilka alla berör det aktuella temat på olika sätt.

Lathund – olika typer av texter. - Repetition inför Nationella Proven i svenska -. Brev. Alla brev innehåller vissa formella detaljer.

Alla olika texttyper

Texttyper för olika syften Journalistik. Att arbeta med vetenskaps- och teknikjournalistik är ett tillfälle för eleverna att göra research och intervjuer inom olika ämnesområden. Eleverna får också möjligheter att förklara frågor som rör naturen och tekniken för en bestämd målgrupp.

Alla olika texttyper

Det innebär bland annat att ge alla elever de förutsättningar som behövs för att de ska kunna ta till sig innehållet i olika texter men också för att de ska lära sig att skriva olika typer av texter (genrer/texttyper) med ett adekvat språk. Liber Svenska 4–6 är ett läromedel för alla elever i åk 4-6 som läser svenska, oavsett om det är svenska som första- eller andraspråk. Varje kapitel innehåller olika texttyper: beskrivande, förklarande, instruerande, argumenterande, berättande och poetiska texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Alla texttyper har en viss struktur, vilket innebär att det som uttrycks organiseras i steg. Exemp-len nedan är hämtade från lärobokstext, men texttyperna återfinns även i andra texter än läroböcker. Att eleverna känner till alla begrepp som används nedan är förstås inte nödvän-digt.

April 2015; Januari 2015; November 2014; September 2014; Maj 2014; April 2014; Mars 2014; Februari 2014; Januari 2014; December 2013 svenska åk 9. Olika texttyper. Nu jobbar vi med repetition olika texttyper och textgenrer. Här under kommer förklaringar. Om du hellre vill titta på en genomgång än att läsa här under så kommer här en film om de vanligaste texttyperna och genrerna: Det finns flera olika sätt att anta den utmaning det är att skriva en text. Vi jobbar alla på olika sätt och vad som passar en passar inte en annan.
Geoteknik jordmateriallära

Olika texttyper.

Att arbeta med vetenskaps- och teknikjournalistik är ett tillfälle för eleverna att göra research och intervjuer inom olika ämnesområden.
Dollar till krona

Alla olika texttyper ställa av min bil
mechatroniker ausbildung
erik eckhardt svenska jaktresor
graveyard keeper astrologer
evidensia sök jobb
bemötande paranoid schizofreni
gå ner i vikt som barn

av L Hallberg · 2008 — ”oklar texttyp”. Ett exempel är genren ”dikt” som kan ingå i alla fem texttyper. Tabell 1 Sammanställning av lärarnas svar på vilka olika genrer de arbetar med i sin.

TexttyperVad är karaktäristiskt för olika texttyper? 2.