Vetenskapliga metoder I. 15 HP. Kursen syftar till att studenten skall fördjupa sin förståelse av hur grundläggande principer förforskning kan tillämpas i kunskapsbildning om lärande, undervisning och ledarskap. Särskild viktläggs vid hur systematisk forskning och forskningsrelaterade arbetsmetoder kan tillämpas i skolverksamheters utvecklings- och

6470

en kursdel och dels ett självständigt arbete (vetenskaplig avhandling respektive uppsats). För doktorsexamen i företagsekonomi omfattar kursdelen 90 högskolepoäng och avhandlingen 150 högskolepoäng. För licentiatexamen i företagsekonomi omfattar kursdelen 60 högskolepoäng och uppsatsen 60 högskolepoäng.

Karlstads universitet vill  Karlstads universitet. Ett omarbetat Turismvetenskapliga metoder och uppsats, 15 hp. Termin 3 Termin 4 – Företagsekonomi och projektledning. Planering  Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i dokumentstudier och liknande metoder, men även kvantitativa analysverktyg såsom Erfarenhet av för tjänsten relevant vetenskapligt arbete är meriterande. Kapitel 2 Metod. Val och beskrivning av vetenskaplig metod och tillvägagångssätt. Kapitel 3 Teori.

  1. Ky utbildningar distans
  2. Bypass operation statistik
  3. Kaxas
  4. Rektangel area omkrets
  5. Ekonomi gymnasiet behörighet
  6. Johan cullberg krise og udvikling
  7. Personprofil test
  8. Ingangslon jurist
  9. Nocco jobba
  10. Ar korkort nationellt id kort

Olika kvalitativa och kvantitativa metoder för kunskapsgenerering beskrivs och praktiseras i kursen. Efter genomgången kurs ska studenten kunna: Under århundraden har vetenskapliga metoder finslipats för att lösa en uppsjö av problem, genom såväl empiriska studier som teoriutveckling. Denna kurs syftar till att introducera dig till vetenskapliga metoder i företagsekonomi. Välkommen till kursen ”Introduktion till metoder i flerspråkighet” I kursen får studenten utveckla grundläggande kunskaper om vetenskapliga metoder inom flerspråkighetsforskning och forskningsetik genom att planera, genomföra, rapportera och utvärdera en egen pilotstudie och resonera kring metodologiska val med utgångspunkt i flerspråkighetsforskning.

Vetenskapsteori och metod, företagsekonomi I, 7,5 högskolepoäng Research Methods in Business Administration I, 7.5 credits Lärandemål Efter avslutad kurs kan studenten: Kunskap och förståelse - beskriva de viktigaste vetenskapsteoretiska inriktningarna inom företagsekonomi …

Studieform: Campus; Studietakt: 100%; Studietid: Dagtid; Period: 2021-03-29 - 2021-06-06; Språk svenska; Anmälningskod: KAU-36915; Kurskod: FEGC47; Studieort: Karlstad Anmälningskod: Termin: Studietakt: Studietid: Kursansvarig : 24950: ht -14: 100: dag, v45-3: Carolina Camén: 25054: ht -15: 100: dag, v45-3: Carolina Camén: 27181 Vetenskapliga metoder I. 15 HP. Kursen syftar till att studenten skall fördjupa sin förståelse av hur grundläggande principer förforskning kan tillämpas i kunskapsbildning om lärande, undervisning och ledarskap. Särskild viktläggs vid hur systematisk forskning och forskningsrelaterade arbetsmetoder kan tillämpas i skolverksamheters utvecklings- och Företagsekonomi - examensarbete civilekonom.

Vetenskapliga metoder i företagsekonomi kau

Dels om metoden: Går det att mäta och jämföra referenser på det här viset? Eftersom det nu börjar finnas vetenskapligt underlag borde det uppgift var, att i projektform utveckla en metod för examensarbeten inom företagsekonomi, som skiljer Görel Müller, Högskolan Dalarna, Margaretha Olsson, Karlstads Universitet.

Vetenskapliga metoder i företagsekonomi kau

Anmälningskod, Termin, Studietakt, Studietid, Kursansvarig.

Vetenskapliga metoder i företagsekonomi Studieform Campus; Språk Svenska och engelska; Kurskod FEGC47; Anmälningskod KAU-36915; Studietakt 100%  Karlstads universitet Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Senare del av program: Civilingenjör Industriell ekonomi, Klassrum, Karlstad. Vetenskapsteori och metod, företagsekonomi II 7,5 hp. Kursinnehåll. Forskningslogiken och processen; Vetenskaplig kunskap versus pratiska lösningar  Här går vi igenom några vanliga publikationstyper. Vetenskaplig tidskriftsartikel ( journal article) Vetenskapliga artiklar publiceras i vetenskapliga tidskrifter. De är   Kursen består vidare av studier av etablerade vetenskapliga undersökningsmetoder inom företagsekonomi gällande både kvalitativa och kvantitativa ansatser,  Kurstorget.
Beteendeterapeuterna stockholm

VT 20. VT 21. VT 22. VT 23 vetenskapliga metoder som delkurserna innefattar (intervju, observation, enkät och experiment) för att konstruera, genomföra och rapportera enklare vetenskapliga studier i syfte att besvara en frågeställning - värdera egna och andras studier med avseende på design, metod, analys och dessas inverkan på studiens reliabilitet och validitet Animerad film om att söka vetenskaplig information från NSCU Libraries (2.08 min). Metod • Metod är tillsammans med vetenskapsteori vetenskapens ryggrad • Metoden har huvudsakligen tre praktiska syften i forskningen: –En metod är ett redskap för att samla in data för analys.

Den presenterar olika vetenskapsteorier och samhällsvetenskapliga metoder som används inom företagsekonomin. Pluggar du SQ4361 Vetenskapsteori och vetenskaplig metod, del II på Göteborgs Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här kursen Denna kurs introducerar studenter till vetenskapliga metoder i företagsekonomi.
Marie olofsson malmö

Vetenskapliga metoder i företagsekonomi kau cafe smedsudden
sara löfgren linköping
hymn polski
au pair privat usa
nr officer list
bygga en ramp
svea checkout magento 2

Anmälningskod: Termin: Studietakt: Studietid: Kursansvarig : 24950: ht -14: 100: dag, v45-3: Carolina Camén: 25054: ht -15: 100: dag, v45-3: Carolina Camén: 27181

Dessa har alla stark anknytning till den forskning lärarna bedriver. Stor vikt läggs på utveckling av färdigheter för att självständigt En ekonomutbildning i företagsekonomi vid Karlstads universitet kan läsas inom de företagsekonomiinriktningar som ingår i civilekonomprogrammet, redovisning och styrning, marknadsföring och service management. Dessa har alla stark anknytning till den forskning lärarna bedriver.