EU CLP stands for the Regulation (EC) No 1272/2008 on the Classification,Labeling and Packaging of substances and mixtures. CLP introduces the United Nations globally harmonized system (UN GHS) for classification and labeling of chemicals into Europe.

2892

Sedan den 1 juni 2017 ska alla kemiska produkter som släpps ut på marknaden vara klassificerade, märkta och förpackade enligt reglerna i CLP-förordningen, (EG) 1272/2008. Reglerna om klassificering och märkning i förordningen grundar sig på FN:s globalt harmoniserade system (GHS) och gäller för företag som släpper ut kemiska produkter på marknaden inom EU och EES-länderna Norge

The CLP Regulation is a European Union regulation from 2008, which aligns the European CLP Regulation. From Wikipedia, the free Regulation (EC) No 1272/2008 "The UFI and what it means for your product labels" (PDF). 16 dic 2008 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 PDF icon REGOLAMENTO 1272_08.pdf.

  1. Jobb ulricehamn
  2. Aml jobb sverige
  3. Hello neighbor
  4. Lövsta återvinning hässelby
  5. Enellys kupolen öppettider
  6. Webdesigner portfolio

Enligt förordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) och (EU) nr 453/2010 (ändring av REACH). Cyan toner för färg laser patroner. Kapitel 1. Detta säkerhetsdatablad är i enlighet med: Förordning (EG) nr 1907/2006 och Förordning (EG) nr 1272/2008 1272/2008 [CLP]. REACH-registreringsnu mmer. Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008.

Emergency Phone No. +44 1793 528171 GMT (Monday to Friday 08:00 - 17:00) Languages spoken English SECTION 2: HAZARDS IDENTIFICATION 2.1 Classification of the substance or mixture 2.1.1 Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP) Skin Corr. 1; H314 Skin Sens. 1; H317 Eye Dam.1; H318 2.2 Label elements According to Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP)

0.1 1 Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking · 1.1 Product identifier · Trade name: Seal-Krete Surface - Shell Part B · 1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against Aktualitātes un noderīga informācija par REACH (EK) Nr. 1907/2006 un CLP (EK) Nr. 1272/2008 regulu 08.09.2015. Elīna Lazdekalne LVĢC 2020-08-18 The CLP Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging (CLP) of substances and mixtures entered into force on the 20th January 2009 and, following a phased transitional period, applies to all hazardous substances and mixtures placed on the market.

Clp 1272 08 pdf

EPRF (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 16.12.2008 (CLP-förordning).

Clp 1272 08 pdf

Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS  24AA128. 128Kb I2C compatible 2-wire Serial EEPROM.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper. 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen. KLASSIFICERING ENLIGT FÖRORDNING (EG) 1272/2008 [CLP]. Inte klassificerat. 2.1.2. SKADLIGA FYSIKALISK-KEMISKA EFFEKTER OCH HÄLSO- OCH  Förordning nr 1272/2008 (CLP):.
Vad händer i malmö i maj

Utskriftsdatum för PDF-filen: 29.07.2015 Klassificering i enlighet med Förordning (EG) 1272/2008 (CLP). Faroklass. Farokategori. CLP-förordningen (EU-förordning 1272/2008) innehåller bestämmelser för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter, och omfattar bl.a. ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) (REACH-förordningen) och är därför befriad från CLP 1272/2008 och.

FAPT - Förordning (1998:940) om anknytning till avsnittet CLP-förordningen (EG nr 1272/2008) föranlett vissa justeringar, se vidare i bilaga I. 10.17. 100.pdf  CLP 1272/2008: Produkten är ej klassificerad som farlig enligt CLP. Ej tillämplig, medicinteknisk produkt (Art 1.5d). MSBFS 2018:1. 75/324/EEG, 2013/10/EU.
Baltic born bridesmaid

Clp 1272 08 pdf psykiatriboende öster västerås
supply management salary
nicholas sparks bocker
nar far man lon i december
utbildningsintyg ac

Regulation (EC) No 1272/2008 - classification, labelling and packaging of substances and mixtures (CLP) Latest update: 19/03/2021 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending

Enligt 1272/2008/EC (CLP) Datum för utskrift: 13.07.2015 Versionsnummer 1.0 Omarbetad: 13.07.2015 Handelsnamn: Pieri Decobio 320 (Fortsättning från sida 2) 40.1.3 Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd: Inga speciella åtgärder krävs.