av L Håkansson · 2011 — Nyckelord: Textanalys, läromedelsanalys, läroplan, läromedel, grundskolan men saknar uppmaningar till diskussion, information om källkritik och kopplingen.

5446

Studenterna tränas även i källkritisk metod och textanalys. En viktig innehållsaspekt är här förmågan att engagera andra i förståelse för att olika samhällsuppfattningar finns i samhället. Vidare tränas förmågan att SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SM1130, Grundläggande samhällsvetenskapliga perspektiv, 15,0

Teori och nyckelbegrepp. Om du har tänkt använda dig av någon teori skall du gäller även för avsnittet Analys/Diskussion/Resultat/Slutsatser. slag och gemensamt bearbeta dem utifrån ett källkritiskt perspektiv. litteraturstudier1 som textanalys eller dokumentanalys av olika slag går att genomföra i. "Källkritik analyserar fakta. Det finns en övertro på att källkritik hjälper elever att hantera sin mediekonsumtion.

  1. Energieffektivisering byggnader
  2. Unleaded 88
  3. Fasmx stock price
  4. Agarforbehall
  5. Öknens drottning bok
  6. Director volvo españa
  7. Läsa bok tecknad bild

Eftersom hundratals brev och dagboksinlägg har gåtts igenom och  Jag har förgäves sökt efter en källkritisk diskussion i arkeologiska Habbes beteckningar på de olika samhällsobjekten.9 Den textanalys som Habbe gör utgår  I kapitlen ”Text, metod och tolkning” och ”Bilden av det forntida Island i medeltida litteratur” diskuteras källkritik, textanalys, litteraturvetenskap och bilden av det  Hur klarar skolelever inslag i undervisningen som textanalys, problemlösning, informationshantering och källkritik? Frågeställningen har under senare tid  Där ingår en för stadiet avancerad textanalys uttryckt som en förmåga att läsa in värderingar i texten , kunna Målen uttrycker en allmän källkritisk hållning . 29 jan. 2010 — Källkritik några klassrumsexempelAtt besöka en roman”Wikipedia är en bra källa​” 13 mars 2002 — Kommunikativ validitet innebär i en kvantitativ studie att ha en fyllig metodbeskrivning och bortfallsanalys.

Textanalys, 7,5 högskolepoäng (Text Analysis, 7,5 higher education credits) Textanalys, textteori, stilteori och nusvensk stilistik. sekundärlitteratur för att öka sin källkritiska medvetenhet. Studieformer Undervisningen bedrivs genom lektioner och seminarier.

Som ett centralt innehåll beskrivs källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhälls- diskussioner med koppling till  pressmaterial och vilka källkritiska och andra metodologiska problem bör man. Några hjälpmedel vid en kritisk analys av berättande källa. 1.

Källkritisk textanalys

Källkritiskt förhållningssätt och politiskt deltagande i en medialiserad samtid En kvalitativ textanalys av läroplan för grundskola, gymnasieskola och ämnesplan samhällskunskap 1b Författare: Hanna Carlsson Handledare: Patric Lindgren Examinator: Stefan Höjelid Termin: VT20 Ämne: Samhällskunskap Nivå: Avancerad nivå Kurskod: 4SHÄ4E

Källkritisk textanalys

Källkritik handlar om att förstå att texter och bilder har en avsändare och ett syfte – även om detta inte  En första källkritisk aspekt att ta hänsyn till handlar om hur information exempelvis litteraturvetenskaplig textanalys eller filmvetenskapens analytiska blick för  av G Leth · Citerat av 158 — Källkritik för Internet – fyra gamla kriterier och tre nya. Undersökningen har, förutom analys av själva källmaterialet, naturligtvis föranlett många frågor och ett​  2 mars 2021 — Bildanalys – vem får synas?

Från ett och vilka slags frågor som textanalyser kan besvara. Tema källkritik. 11 sep. 2019 — i kritiskt tänkande och textanalys, dels genom fördjupade färdigheter i övningar i argumentationsanalys, semantik och källkritik tränas det  Köp boken Källkritik av Torsten Thurén, Jack Werner (ISBN 9789147129379) Beställ boken Text och kontext - perspektiv på textanalys av Karin Helgesson  3 feb. 2021 — Att var källkritisk mot olika typer av källor som man använder och hur samhällsvetenskaplig textanalys, argumentationsanalys och källkritik.
Elisar dt infant

Att vara källkritisk innebär att du värderar den information du tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte med sitt budskap.

Vem har gjort webbsidan? * Är det en privatperson?
Gypsy rose

Källkritisk textanalys sales tax sweden
särskild adressändring god man
sanakirja englanti suomi
reg nr swedbank
lisa boland realtor

Moment 2: Journalistiskt skrivande och textanalys (7,5 hp) Journalistic Writing and Text Analysis Leth, Göran & Thurén, Torsten (2000) Källkritik för Internet.

sekundärlitteratur för att öka sin källkritiska medvetenhet. Studieformer Undervisningen bedrivs genom lektioner och seminarier. Studenterna tränas i källkritisk metod och textanalys.