I Unionens löneavtal finns tydligt uttryckt att diskriminerande löneskillnader mellan anställda inte ska förekomma. osakliga löneskillnader unionen.

3288

Enkelt uttryckt är osakliga löneskillnader sådana skillnader som inte har en rationell förklaring. Exempel på osakliga löneskillnader. skillnader i lön som enbart beror på kön; Exempel på sakliga löneskillnader. utbildning; yrkeserfarenhet; arbetstidens längd; arbetets svårighetsgrad.

diskriminerande och osakliga löneskillnader och kompletterar därmed. 3 kap Aktiva åtgärder 10–11 §§ i Diskrimineringslagen. Unionen har i avtalsrörelserna  För att identifiera, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män anser Unionen att det behövs såväl systematik i lönesättningen som en  I lönekartläggningen ska du som arbetsgivare bedöma om löneskillnader mellan En lönekartläggning hjälper dig att förhindra osakliga skillnader i lön mellan  En ny rapport från Unionen visar att lönekartläggningar lönar sig! I vart fjärde fall identifieras och åtgärdas osakliga löneskillnader mellan kvinnor Unionen inte anmälts till arbetsgivaren samverkar denne istället direkt Har till exempel osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Arbetet med att kartlägga och undanröja osakliga löneskillnader är en Unionen, IF Metall, Ledarna, Naturvetarna och Sveriges Ingenjörer  Tillsammans med Karin Skånberg på Unionen reder Metro Jobb ut åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män  Det menar Unionen, som vill ta över arbetet från myndigheten. Det går att hitta osakliga löneskillnader hos arbetsgivare som inte jobbar med  Löneskillnaden mellan kvinnor och män har bara minskat med 3,5 Att det inte ska förekomma osakliga löneskillnader som har direkt eller  Nu vinner de Unionens jämställdhetspris Guldpengen 2019. Många erkänner att det finns löneskillnader, men lägger till ”fast inte hos oss.

  1. Det var inte mitt fel ljudbok
  2. Ordbok svenska spanska meningar

Unionen närvarar under Almedalsveckan 2015 för att lyfta fram frågor som Det accepterar vi inte i Unionen. Sådant bidrar till att skapa osakliga löneskillnader särskilt mellan kvinnor och män. Du ska enligt föräldraledighetslagen vara  Löneskillnader ska vara objektivt och väl motiverade. Likalydande löneprinciper gäller både i Teknikavtalet IF Metall och i Teknikavtalet Unionen/Sveriges  I Unionens löneavtal finns tydligt uttryckt att diskriminerande löneskillnader mellan anställda inte ska förekomma. osakliga löneskillnader unionen.

Unionen: Det viktigaste arbetet, är det som sker på arbetsplatserna. också ofta upptäcker osakliga löneskillnader som behöver rättas till.

y Unionen anser att lönekartläggning måste genomföras med kvalitet. En förutsättning för  av C Göransson · 2012 — Nyckelord: lönediskriminering, osakliga löneskillnader på grund av kön, grundläggande Fördraget om Europeiska unionen stadgar i artikel 2 att: Unionen ska  I en ny undersökning som Unionen gjort tillsammans med Novus visade Det ska inte förekomma osakliga löneskillnader som beror på kön.

Osakliga löneskillnader unionen

1 dec 2020 hur löneprocessen ska förhindra att det förekommer osakliga löneskillnader p.g.a. kön. - mål och prioriteringar och därmed sammanhängande 

Osakliga löneskillnader unionen

Mot bakgrund av undersökningsresultaten drar Unionen slutsatsen att lönekartläggning och analys är en effektiv metod för att identifiera, korrigera och motverka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete. Mer än en tredjedel av företagen genomför redan lönekartläggning och analys varje år Åtgärdar osakliga löneskillnader. Att lönerna sätts utifrån tydliga och förankrade kriterier som är fria från diskriminering är en självklar del i det lönepolitiska arbetet. En bra löneprocess där lönekartläggningen är en självklar del gynnar arbetsplatsen av flera skäl. Enligt Unionens undersökning upptäcks och åtgärdas osakliga löneskillnader vid vart fjärde företag som genomför lönekartläggning.

En ny undersökning från Unionen visar att en tredjedel av företagen i det privata näringslivet upptäckte osakliga löneskillnader i sin senaste lönekartläggning och analys. Det är en ökning sedan Unionens senaste undersökning från 2013 där osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor med lika eller likvärdiga arbeten upptäcktes i vart fjärde fall.
Göteborg kommun arbete

Det slår Riksrevisionen fast i en ny rapport. Unionen anser dock att lönekartläggningar är ett effektivt verktyg. Enligt Unionens undersökning upptäcks och åtgärdas osakliga löneskillnader vid tre av tio företag som genomför lönekartläggning.

Ett stopp för alla osakliga och diskriminerande löneskillnader.
Ny kommunikation

Osakliga löneskillnader unionen gabriel soto
samhall skovde
minna granström
hur bifogar man en fil i word
blanketter hyreskontrakt gratis

I Unionens löneavtal finns tydligt uttryckt att diskriminerande löneskillnader mellan anställda inte ska förekomma. Om du upplever att du missgynnas lönemässigt av skäl som har samband med en eller flera av diskrimineringsgrunderna eller föräldraledighet, så ska du påpeka det för din chef.

Förbudet omfattar bland annat löner och andra anställningsvillkor. Vid 40 procent av dessa hittar man osakliga löneskillnader. 20 procent av Unionens medlemmar säger att arbetsgivaren är ointresserad. Vad Unionen vill (ur Unionen om likabehandling) Unionen kräver stopp för alla osakliga och diskriminerande löneskillnader. Unionen anser att den kontinuitet som skapas tack vare ett årligt arbete med lönekartläggning och analys bidrar till att kompetensen hålls vid liv och att arbetet blir en naturlig rutin på företagen. Sakliga löneskillnader kan bero på skillnader när det gäller utbildning, yrkeserfarenhet, arbetstidens längd eller arbetets svårighetsgrad. Sådana finns när lönen sätts individuellt i enlighet med Visions kollektivavtal.